Sosial Demokrasi – pengertian, ciri, kelebihan, kekurangan, contoh

Demokrasi sosial, secara historis, adalah istilah yang telah digunakan oleh individu untuk menggambarkan kepercayaan mereka, tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini telah berhenti digunakan oleh para kritikus radikal kiri yang sering menggunakan istilah yang merendahkan. Pengertian Sosial Demokrasi adalah sejenis ideologi politik yang bertujuan membangun...